Spolno prenosive bolesti tijekom korištenja predekspozicijske profilakse

freepik.com

Antiretrovirusno liječenje (ART) kao prevencija zaraze HIV-om, predekspozicijska profilaksa (PrEP) i postekspozicijska profilaksa (PEP) su osnovne strategije u sprečavanju prijenosa HIV-a. PrEP podrazumijeva uporabu antiretrovirusnih lijekova radi sprječavanja infekcije HIV-om kod osoba s visokim rizikom od infekcije. PrEP pruža zaštitu od HIV-a tijekom spolnih odnosa ili intravenske uporabe droga. Do kraja 2019., 19 500 osoba koristilo je PrEP u Velikoj Britaniji, a do 2020. godine 180 zemalja prihvatilo je preporuke Svjetske Zdravstvene Organizacije o PrEP-u, s projiciranim brojem korisnika PrEP-a od gotovo 3 milijuna do 2023. godine. Dostupne su dvije oralne formulacije PrEP-a: tenofovir dizoproksil fumarat/emtricitabin (TDF/FTC) i tenofovir alafenamid/emtricitabin (TAF/FTC), pri čemu je TDF/FTC najčešće korišten. Rezultati prvog randomiziranog istraživanja iPrEx, koje je dokazalo izvrsnu učinkovitost TDF/FTC među 2499 muškaraca i transrodnih žena koji imaju spolne odnose s muškarcima, objavljeni su 2010. Od tada je više istraživanja na različitim populacijama potvrdilo učinkovitost PrEP-a u prevenciji HIV infekcije.

Sam PrEP ne pruža zaštitu od ostalih spolno prenosivih bolesti (SPB), pa se korisnicima uvijek savjetuje o spolnom ponašanju, riziku od drugih SPB i važnosti korištenja mehaničke zaštite uz PrEP kako bi se postigao optimalan učinak. Od prvih spoznaja o djelotvornosti PrEP-a, pojavila se zabrinutost oko kompenzacije rizika – smanjenja korištenja mehaničke zaštite zbog smanjenog rizika od HIV-a, što može povećati rizik od drugih SPB. Dosadašnja istraživanja o promjenama u incidenciji SPB i korištenju kondoma prije i tijekom PrEP-a pokazala su različite rezultate.

U našem istraživanju analizirana su osnovna obilježja osoba koje su započele s PrEP-om u Klinici za infektivne bolesti u Zagrebu od rujna 2018. do prosinca 2022., te učestalost bakterijskih SPB tijekom prve dvije godine korištenja PrEP-a. Cilj istraživanja bio je procijeniti incidenciju bakterijskih SPB u prvoj i drugoj godini uporabe PrEP-a. Ispitanici su bili muškarci koji imaju spolne odnose s muškarcima (MSM) ≥18 godina koji su HIV-negativni i koristili su TDF/FTC svakodnevno, povremeno, kombinirano (svakodnevno i povremeno) ili s prekidima.

Uključeno je 331 ispitanika, od kojih je 220 također imalo kontrolni posjet tijekom druge godine. Medijan dobi ispitanika bio je 34.3 godine (IQR: 28.5–40.4). Tijekom razdoblja praćenja zabilježeno je ukupno 284 epizoda bakterijskih SPB-a tijekom 456.9 osoba-godina praćenja. Stopa incidencije bakterijskih SPB u drugoj godini korištenja PrEP-a narasla je u odnosu na prvu godinu (68,9/100 osoba-godina [95%CI, 57,5-82,6] vs. 58,2/100 osoba-godina [95%CI, 50,0-67,7]). Za longitudinalnu analizu korištena je Poissonova metoda opće procjene jednadžbe (od engl. generalized estimating equation). Omjer stopa incidencije svih bakterijskih SPB-a tijekom druge i prve godine korištenja PrEP-a iznosio je 1,15 (95% CI, 0,93-1,42). Omjeri stopa incidencije sifilisa, klamidijske infekcije i gonoreje prikazani su u Tablici. Rizik od bakterijskih SPB-a bio je sličan u drugoj godini korištenja PrEP-a u usporedbi s prvom godinom za sve bakterijske SPB-ove, za gonoreju i klamidijsku infekciju na bilo kojoj lokaciji te za sifilis, dok je bio manji za infekcije nekih anatomskih lokacija (uretralna gonoreja i oralna klamidijska infekcija), iako ne značajno (Tablica).


Tablica. Rizik od bakterijskih spolno prenosivih bolesti (SPB) tijekom druge godine korištenja PrEP-a u odnosu na prvu godinu (referentna godina); IRR, omjer stopa incidencije, od engl. incidence rate ratio 95%CI, 95% intervali pouzdanosti; Korištena je Poissonova metoda opće procjene jednadžbe (od engl. generalized estimating equation)

Zaključno, ovo istraživanje otkrilo je neznačajnu promjenu u incidenciji SPB-a primijećenu tijekom druge godine korištenja PrEP-a među MSM u Hrvatskoj. Daljnje istraživanje i intervencije su ključne kako bi se adresirala kompleksna interakcija faktora koji utječu na dinamiku prijenosa SPB-a u ovoj populaciji.


Autorica: Nikolina Sarač, dr. med., Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”


Literatura:

  1. Lancet Editorial. Time to PrEP for zero HIV transmissions in the UK? The Lancet HIV. 2020;7(3):e149
  2. Schaefer R, Schmidt HA, Ravasi G, Mozalevskis A, Rewari BB, Lule F, etl a. Adoption of guidelines on and use of oral pre-exposure prophylaxis: a global summary and forecasting study. Lancet HIV. 2021 Aug;8(8):e502-e510. doi: 10.1016/S2352-3018(21)00127-2
  3. Grant RM, Lama JR, Anderson PL, i sur. Preexposure chemoprophylaxis for HIV prevention in men who have sex with men. N Engl J Med. 2010;363:2587-2599
  4. Stewart J, Baeten JM. HIV pre-exposure prophylaxis and sexually transmitted infections: intersection and opportunity. Nat Rev Urol. 2022; 19:7-15

U partnerstvu sa:

Volimzdravlje.hr

FREE
VIEW