Smjernice za antiretrovirusno liječenje 2024. g.

Posljednja verzija europskih smjernice za antiretrovirusno liječenje EACS-a (od engl. European AIDS Clinical Society), objavljena je krajem 2024.g. (verzija 12) (Tablica 1), a američke smjernice DHHS-a (od engl. Department of…

Rezistencija HIV-a na antiretrovirusne lijekove: globalni izazovi

Rezistencija HIV-a na antiretrovirusne lijekove uzrokovana je pojavom mutacija u određenim virusnim genima čiji su proteinski produkti ciljne strukture antiretrovirusnih lijekova. Pojava virusa koji je rezistentan na antiretrovirusne lijekove jedan…

Epidemiološki podaci o HIV infekciji i spolno prenosivim bolestima (gonoreja, klamidijska infekcija i sifilis) u Hrvatskoj

Prema podacima pristiglih prijava u Registar zaraznih bolesti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (Nacionalni informacijski javnozdravstveni sustav), u razdoblju od 2019. do 2023. godine broj oboljelih od gonoreje bio je…

Cjepivo protiv HIV-a: dokle smo došli?

Svake godine više od jednog milijuna ljudi se zarazi HIV-om unatoč vrlo efikasnoj antivirusnoj terapiji (ART) uslijed koje osobe zaražene HIV-om dođu do nemjerljive razine viremije i dalje HIV ne…

Iskustva u savjetovanju i testiranju na spolno prenosive bolesti među liječnicima obiteljske medicine u Hrvatskoj

Svakodnevno se prenese više od jednog milijuna spolno prenosivih bolesti (STD, od eng. sexually-transmitted diseases) u svijetu. Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) procijenila je da je u 2020. godini bilo 374…

Rezultati bio-bihevioralnog istraživanja među osobama koje injektiraju droge u Zagrebu, Splitu i Rijeci

Tijekom 2022. godine (od ožujka do srpnja) provedeno je istraživanje prevalencije infekcije HIV-om i hepatitisa C te rizičnih ponašanja kod osoba koje injektiraju droge provedeno u Zagrebu, Rijeci i Splitu.…

Cijepljenje protiv COVID-19 u osoba koje žive s HIV-om

Cijepljenje protiv COVID-19 preporuča se osobama koje žive s HIV-om. Prema dosadašnjim spoznajama osobe koje žive s HIV-om nisu u većem riziku od nuspojava cjepiva u odnosu na ostatak populacije,…

Samostalno testiranje na HIV – potreban korak za bolji obuhvat osoba iz ranjivih skupina?

Trend u broju novih HIV dijagnoza je u zadnjem desetljeću u europskim zemljama u padu sa 6.6/100 000 2010. na 5.4/100 000 2019. godine, a brojke su značajno veće među…

Smjernice za antiretrovirusno liječenje 2022.

Posljednja verzija europskih smjernice za antiretrovirusno liječenje EACS-a (od engl. European AIDS Clinical Society), objavljena je krajem 2021.g. (verzija 11) (tablice 1 i 2), a američke smjernice DHHS-a (od engl.…

Epidemiologija i prevencija HIV infekcije u Hrvatskoj

Prema procjenama Zajedničkog programa Ujedinjenih naroda o HIV/AIDS-u (UNAIDS) procjenjuje se da u Hrvatskoj živi oko 1800 osoba zaraženih HIV-om. Pojavnost infekcije HIV-om u Hrvatskoj je na razmjerno niskoj razini…

Trebaju li educirani nezdravstveni djelatnici provoditi savjetovanje i testiranje na HIV, virusne hepatitise i spolno prenosive bolesti koristeći brze probirne testove? – pilot istraživanje izvedivosti i prihvatljivosti u Gradu Zagrebu

Iako se u posljednjem desetljeću u zemljama članicama EU/EEA trend broja oboljelih od AIDS-a i novih dijagnoza infekcije HIV-om smanjio, kao i udio inficiranih osoba kojima još nije dijagnosticirana infekcija…

Kako znanja u prevenciji i kontroli HIV-a možemo koristiti u prevenciji i kontroli novog koronavirusa (COVID-19)? Smjernice i savjeti za zdravstvene djelatnike

Već nas 40-ak godina dijeli od početka sprječavanja i suzbijanja HIV. Na tom putu prevencije i kontrole nizali smo značajne uspjehe – demistificirali smo razgovor o spolnim odnosima (iako ovdje…

COVID-19 infekcija u osoba zaraženih HIV-om

Već dulje od godinu dana na gotovo sve aspekte naših života je utjecao SARS-CoV-2 virus koji uzrokuje bolest COVID-19. Do ovog trenutka (22.3.2021.) potvrđeno je oko 122 milijuna slučaja COVID-19…

Život nakon postizanja virusne supresije u osoba koje žive s HIV-om: postizanje dobre kvalitete života povezane sa zdravljem i zdravo starenje

Još 2016. godine Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) i Zajednički program Ujedinjenih naroda za HIV/AIDS (UNAIDS) su postavili strateške ambiciozne ciljeve u svrhu okončanja HIV epidemije do 2030. godine. Dobro poznat…

N (Nemjerljiv) = N (Nezarazan)

U današnje vrijeme postoje jasni znanstveni dokazi koji potvrđuju da je liječenje antiretrovirusnom terapijom (ART) učinkovito i da osoba zaražena HIV-om koja ima nemjerljivu viremiju (količinu virusa HIV-a u krvi)…

Smjernice za antiretrovirusno liječenje 2021.

Posljednja verzija europskih smjernice za antiretrovirusno liječenje EACS-a (od engl. European AIDS Clinical Society), objavljena je krajem 2020.g. (verzija 10.1). Američke smjernice DHHS-a (od engl. Department of Health and Human…

Druga generacija praćenja HIV-a u Hrvatskoj – praćenje spolno prenosivih bolesti i rizičnih ponašanja kao pokazatelji za praćenje infekcije HIV-om

Kao nadopuna praćenju infekcije HIV-om, uz statistiku oboljelih i umrlih od HIV/AIDS-a provodi se i praćenje drugih spolno prenosivih bolesti (SPB) i rizičnih ponašanja povezanih s njihovim prijenosom. To je…

Svjetska zdravstvena organizacija preporuča HIV samotestiranje kao pristup uslugama testiranja na HIV

Samotestiranje na HIV (HIVST) je proces u kojem osoba sama uzima svoj uzorak (oralnu tekućinu ili krv) koristeći brzi HIV test, provodi testiranje i interpretira rezultat kada i gdje osoba…

Kako razgovarati o spolnom zdravlju s pacijentima?

Povjerenje je važno u tretmanu pacijenata. Pacijenti trebaju vjerovati onome što liječnici govore kako bi dosljedno pratili upute liječenja i preventivne savjete. Zemlje u Americi s većom stopom društvenog povjerenja…

Kako jezik kojim se koristimo može biti stigmatizirajući?

Kako svatko od nas može utjecati na nešto što je toliko kompleksno kao što je stigma povezana s HIV-om? Možda vam se ne čini da nešto posebno možete napraviti, ali…

U partnerstvu sa:

Volimzdravlje.hr

FREE
VIEW