Trebaju li educirani nezdravstveni djelatnici provoditi savjetovanje i testiranje na HIV, virusne hepatitise i spolno prenosive bolesti koristeći brze probirne testove? – pilot istraživanje izvedivosti i prihvatljivosti u Gradu Zagrebu

Iako se u posljednjem desetljeću u zemljama članicama EU/EEA trend broja oboljelih od AIDS-a i novih dijagnoza infekcije HIV-om smanjio, kao i udio inficiranih osoba kojima još nije dijagnosticirana infekcija…

Kako znanja u prevenciji i kontroli HIV-a možemo koristiti u prevenciji i kontroli novog koronavirusa (COVID-19)? Smjernice i savjeti za zdravstvene djelatnike

Već nas 40-ak godina dijeli od početka sprječavanja i suzbijanja HIV. Na tom putu prevencije i kontrole nizali smo značajne uspjehe – demistificirali smo razgovor o spolnim odnosima (iako ovdje…

COVID-19 infekcija u osoba zaraženih HIV-om

Već dulje od godinu dana na gotovo sve aspekte naših života je utjecao SARS-CoV-2 virus koji uzrokuje bolest COVID-19. Do ovog trenutka (22.3.2021.) potvrđeno je oko 122 milijuna slučaja COVID-19…

Život nakon postizanja virusne supresije u osoba koje žive s HIV-om: postizanje dobre kvalitete života povezane sa zdravljem i zdravo starenje

Još 2016. godine Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) i Zajednički program Ujedinjenih naroda za HIV/AIDS (UNAIDS) su postavili strateške ambiciozne ciljeve u svrhu okončanja HIV epidemije do 2030. godine. Dobro poznat…

N (Nemjerljiv) = N (Nezarazan)

U današnje vrijeme postoje jasni znanstveni dokazi koji potvrđuju da je liječenje antiretrovirusnom terapijom (ART) učinkovito i da osoba zaražena HIV-om koja ima nemjerljivu viremiju (količinu virusa HIV-a u krvi)…

Smjernice za antiretrovirusno liječenje 2021.

Posljednja verzija europskih smjernice za antiretrovirusno liječenje EACS-a (od engl. European AIDS Clinical Society), objavljena je krajem 2020.g. (verzija 10.1). Američke smjernice DHHS-a (od engl. Department of Health and Human…

Druga generacija praćenja HIV-a u Hrvatskoj – praćenje spolno prenosivih bolesti i rizičnih ponašanja kao pokazatelji za praćenje infekcije HIV-om

Kao nadopuna praćenju infekcije HIV-om, uz statistiku oboljelih i umrlih od HIV/AIDS-a provodi se i praćenje drugih spolno prenosivih bolesti (SPB) i rizičnih ponašanja povezanih s njihovim prijenosom. To je…

Svjetska zdravstvena organizacija preporuča HIV samotestiranje kao pristup uslugama testiranja na HIV

Samotestiranje na HIV (HIVST) je proces u kojem osoba sama uzima svoj uzorak (oralnu tekućinu ili krv) koristeći brzi HIV test, provodi testiranje i interpretira rezultat kada i gdje osoba…

Kako razgovarati o spolnom zdravlju s pacijentima?

Povjerenje je važno u tretmanu pacijenata. Pacijenti trebaju vjerovati onome što liječnici govore kako bi dosljedno pratili upute liječenja i preventivne savjete. Zemlje u Americi s većom stopom društvenog povjerenja…

Kako jezik kojim se koristimo može biti stigmatizirajući?

Kako svatko od nas može utjecati na nešto što je toliko kompleksno kao što je stigma povezana s HIV-om? Možda vam se ne čini da nešto posebno možete napraviti, ali…

Kvaliteta života osoba koje žive s HIV-om – Što je, zašto je važna, kako je možemo postići?

„Liječnici i vladajući ne razumiju. Misle da zato što nam je dostupna terapija, sve je sređeno (…) Samo zato što smo na nemjerljivoj viremiji ne znači da je sve u…

Osiguranje i poboljšanje kvalitete usluga Centri za dobrovoljno savjetovanje i testiranje na HIV: opseg i kvaliteta rada

U ovom članku donosimo dio teksta iz poglavlja Osiguranje kvalitete rada Priručnika o HIV savjetovanju i testiranju te podatke iz anketiranja voditelja centara za dobrovoljno savjetovanje i testiranje na HIV.…

Značaj organizacija civilnog društva u javnom zdravstvu

Svjedoci smo brojnih izazova u ispunjavanju javnozdravstvenih ciljeva i odgovora na ključne teme javnog zdravstva, pogotovo ukoliko govorimo o području HIV/AIDS-a, virusnih hepatitisa i spolno prenosivih infekcija. Ove epidemije i…

Kako su HIV i HPV povezani?

HPV i HIV su virusi koji se prenose seksualnim putem. Virusi uzrokuju različita zdravstvena stanja, iako su osobe s HIV-om podložnije razvoju HPV-a od drugih. Osobe koje imaju neliječeni HIV…

PrEP i spolno prenosive infekcije: sažetak istraživanja

Pojavile su se brige da predekspozicijska profilaksa (PrEP) može pridonijeti ili dovesti do nove epidemije spolno prenosivih infekcija (SPI) osim HIV-a. Ni jedna druga spolno prenosiva infekcija nije usporediva s…

SZO preporuča dolutegravir kao preferirani izbor HIV terapije za sve populacije

Temeljeno na novim pokazateljima kojima se procjenjuju koristi i rizici, Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) preporuča korištenje dolutegravira (DTG) kao preferirane prve i druge linije liječenja HIV-a za sve populacije,uključujući trudnice…

Što možemo naučiti iz područja HIV-a kada komuniciramo o COVID-19?

Dok razmišljamo kako komunicirati o COVID-19 i izazovima javnog zdravlja koje donosi, mnogo toga se može naučiti iz lekcija koje smo naučili u komunikaciji vezanoj za HIV. Ispod ovog teksta…

Rezervoari HIV-a u ljudima: rana antiretrovirusna terapija ih čini 100 puta manjima

Virus HIV-a skriva se u rezervoarima uslijed antiretrovirusne terapije (ART). Virusna staništa su zapravo i razlog zašto ART nije lijek u konvencionalnom smislu riječi. Istraživački timovi pokušavali su godinama otkriti…

Dugotrajna injektirajuća ART – što o tome misle pacijenti?

Neizbježna tema na bilo kojoj suvremenoj konferenciji o HIV-u nove su ART strategije. U Mexico Cityju, na 10. IAS konferenciji o HIV znanosti u ljeto 2019. nije bilo drugačije, a…

Smjernice za antiretrovirusno liječenje 2020.

Posljednja verzija europskih smjernica za antiretrovirusno liječenje EACS-a (od engl. European AIDS Clinical Society), objavljena je krajem 2019.g. (verzija 10.0). Američke smjernice DHHS-a (od engl. Department of Health and Human…

U partnerstvu sa: