HUHIV u suradnji s Klinikom za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ i referentnim centrima za dijagnostiku i liječenje HIV-a te virusnih hepatitisa Ministarstva zdravstva, organizira i pruža psihosocijalnu podršku, psihoedukaciju i psihološko savjetovanje osobama koje žive s HIV-om, virusnim hepatitisom ili drugim krvlju i spolno prenosivim infekcijama, njihovim bližnjima te osobama koje sumnjaju da su u riziku.

Usluge provode psiholozi udruge HUHIV, posebno educirani u području savjetovanje i testiranja na HIV, virusne hepatitise i SPI od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, s dugogodišnjim iskustvom u radu s pacijentima Klinike, korisnicima CheckPoint centra Zagreb te ostalim korisnicima usluga udruge.

Radom HUHIV centra za psihosocijalnu podršku omogućena je interdisciplinarna skrb za osobe koje žive s HIV-om, virusnim hepatitisom i ostalim krvlju i spolno prenosivim infekcijama. Suradnjom udruge HUHIV kao predstavnika društvene zajednice i zdravstvenih institucija, uz potporu Ministarstva zdravstva, ostvarena je nadogradnja zdravstvenog sustava s ciljem osiguravanja cjelovitog pristupa pacijentima, njihovim bližnjima te osobama koje sumnjaju da su u riziku.

Kad razgovaramo o temama spolnosti, spolnog zdravlja i reprodukcije, zadiremo u vrlo intimna područja nečijeg života. Razgovaramo o temama koje su vrlo osobne i o kojima se vrlo često  izbjegava govoriti. Otvorenim pričanjem o ovim temama želimo pružiti informacije, prilagođenu podršku i pomoć svakome tko je zabrinut za svoje spolno zdravlje.

> Saznajte više o psihoedukaciji, psihosocijalnom i psihološkom savjetovanju.

> Saznajte više o radu HUHIV centra za psihosocijalnu podršku i kako Vam možemo pomoći

U partnerstvu sa:

Volimzdravlje.hr

FREE
VIEW