Edukacijski e-learning tečaj “Mentalno zdravlje djece i mladih u online svijetu”

Organizator: Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa

Ciljevi e-learning tečaja:

  • Upoznati polaznike sa utjecajem pandemije COVID-19 na korištenje društvenih mreža kod djece i mladih
  • Upoznati polaznike sa specifičnostima online komunikacije
  • Upoznati polaznike s neurobiološkom i psihološkom podlogom potrebe za korištenjem društvenih mreža
  • Upoznati polaznike s utjecajem navika i funkcioniranja u online svijetu na mentalno zdravlje
  • Upoznati polaznike sa opasnostima on-line svijeta

Ishodi e-learning tečaja:

  • Polaznici će moći povezati utjecaj različitih društvenih mreža na samopredstavljanje i sliku o sebi u online svijetu
  • Polaznici će moći procijeniti kvalitetu vlastitih on-line interakcija
  • Polaznici će moći koristiti dobivene savjete u komunikaciji s djecom i adolescentima o sigurnom korištenju online svijeta

Opis:

E-learning tečaj se sastoji od jednog edukativnog video modula – snimljene prezentacije stručnjaka mentalnom zdravlju djece i mladih u online svijetu

Moduli:

  1. Mentalno zdravlje djece i mladih u online svijetu

Autorica e-learning tečaja:

Ella Selak Bagarić, mag. psych., klinička psihologinja

_______________________________________________________________

Organizacija tečajeva je sufinancirana u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda.

Ocjenjeno 0.00 na temelju 0 ocjena

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
Prijavite se danas!

U partnerstvu sa:

Volimzdravlje.hr

FREE
VIEW