Edukacijski e-learning tečaj “Spolno prenosive bolesti i mentalno zdravlje mladih”

Organizator: Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa

Ciljevi e-learning tečaja:

  • Upoznati polaznike s oblicima rizičnog spolnog ponašanja
  • Upoznati polaznike s vrstama uzročnika spolno prenosivih bolesti
  • Upoznati polaznike s biološkim, socijalnim i epidemiološkim čimbenicima spolno prenosivih bolesti

Ishodi e-learning tečaja:

  • Polaznici će moći identificirati koji oblici rizičnog spolnog ponašanja povećavaju vjerojatnost spolno prenosivih infekcija
  • Polaznici će moći prepoznati simptome pojedinih uzročnika spolno prenosivih bolesti
  • Polaznici će moći razlikovati čimbenike koji utječu na pojavu spolno prenosivih bolesti

Opis:

E-learning tečaj se sastoji od jednog edukativnog video modula – snimljene prezentacije stručnjaka u području spolnog i mentalnog zdravlja mladih

Moduli:

  1. Spolno prenosive bolesti i mentalno zdravlje mladih

Autor e-learning tečaja:

Neven Mumelaš, mag. med. techn.

_______________________________________________________________

Organizacija tečajeva je sufinancirana u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda.

Ocjenjeno 0.00 na temelju 0 ocjena

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
Prijavite se danas!

U partnerstvu sa:

Volimzdravlje.hr

FREE
VIEW