Edukacijski e-learning tečaj o ranom otkrivanju infekcije hepatitisom C: Može li to biti hepatitis C? – Rano otkrivanje infekcije hepatitisa C

Organizator: HUHIV

Ključnim elementom uspjeha strategije eliminacije smatra se edukacija liječnika primarne zdravstvene zaštite o faktorima rizika i simptomima virusnih hepatitisa.

Tečaj “Može li to biti hepatitis C? – Rano otkrivanje infekcije hepatitisa C” koncizno je štivo o faktorima rizika za prijenos hepatitisa C, kliničkoj slici te savjetima za testiranje.

Završite ovaj tečaj i razmislite o faktorima rizika za hepatitis C kod Vašeg pacijenta. Korisne upute o testiranju navedene su u sadržaju.

Ovaj tečaj namijenjen je svim liječnicima primarne zdravstvene zaštite u svakodnevnom radu s njihovim pacijentima.

Ciljevi e-learning tečaja:

  • Upoznati polaznike s načinima testiranja na hepatitis C
  • Upoznati polaznike s kliničkim indikatorima testiranja na hepatitis C
  • Upoznati polaznike s važnosti modernih tehnologija u informiranju osoba o virusnim hepatitisima

Ishodi e-learning tečaja:

  • Polaznici će samostalno procijeniti kojeg pacijenta treba testirati na hepatitis C
  • Polaznici će samostalno znati identificirati simptome i manifestacije hepatitisa C radi pravovremenog uključivanja u liječenje i skrb
  • Polaznici će biti upoznati s alatima poput aplikacije Sve o hepatitisu na koju mogu uputiti pacijenta u ordinaciji da se više informira o hepatitisima

E-learning tečaj sastojat će se od tri edukativna modula – snimljene prezentacije stručnjaka te interaktivnih kvizova između modula uključujući završni ispit znanja s pragom uspješno završenog tečaja.

Moduli

  1. Uvod
  2. Klinički indikatori za testiranje na HCV
  3. Korisne informacije

Autori i stručna recenzija:

Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa

prof. dr. sc. Adriana Vince, dr. med., spec. infektologije
Voditeljica Referentnog centra za dijagnostiku i liječenje virusnih hepatitisa
Pročelnica Zavoda za infekcije probavnog trakta
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”

 

Organizacija tečajeva je sufinancirana u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda.

Ocjenjeno 0.00 na temelju 0 ocjena

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
Prijavite se danas!

U partnerstvu sa:

Volimzdravlje.hr

FREE
VIEW