Edukacijski e-learning tečaj o sestrinskoj skrbi i ulozi udruga u skrbi osoba koje žive s HIV-om: “Rad s osobama koje žive s HIV-om”

Organizator: HUHIV

Organizacijski partner: Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”

Ciljevi e-learning tečaja:

  • Upoznati polaznike sa specifičnostima sestrinske skrbi u HIV ambulanti
  • Upoznati polaznike s osnovnim odrednicama testiranja u zajednici
  • Upoznati polaznike sa stručnom psihološkom podrškom i njenom ulogom u povezivanju sa skrbi, te skrbi pacijenata u području spolnog zdravlja

Ishodi e-learning tečaja:

  • Polaznici će moći na obazriv i kvalitetan način pristupiti osobama koje žive s HIV-om u svojoj ambulanti
  • Polaznici će znati nabrojati elemente koji povećavaju kvalitetu testiranja u zajednici
  • Polaznici će znati opisati važnost stručnjaka mentalnog zdravlja u skrbi pacijenata u području spolnog zdravlja
  • Polaznici će znati opisati rad CheckPointa kao primjera dobre prakse testiranja u zajednici

E-learning tečaj sastojat će se od dva edukativna video modula – snimljene prezentacije stručnjaka te interaktivnih ispita znanja s pragom uspješno završenog tečaja.

Moduli:

  1. Specifičnosti sestrinske skrbi u HIV ambulanti
  2. Specifičnosti udruge u brizi za pacijente

Autori e-learning tečaja:

Ivana Javorić, univ.bacc.med.tech., Ambulanta za oboljele od HIV-a, Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”

Davor Dubravić, mag.pysch., Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa

Ocjenjeno 0.00 na temelju 0 ocjena

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
Prijavite se danas!

U partnerstvu sa:

Volimzdravlje.hr

FREE
VIEW