E-LEARNING: COVID-19 – epidemiologija, prevencija i protuepidemijske mjere

  Epidemiologija
  • prim. Tatjana Nemeth Blažić, dr. med., spec. epidemiologije, dr. sc. Sanja Kurečić Filipović, dr. med. spec. epidemiologije, prim. dr. sc. Bernard Kaić, dr. med., spec. epidemiologije, prim. dr.sc. Marija Bubaš, dr. med., spec. medicine rada

  • 3

  Edukacijski e-learning tečaj o prevenciji COVID-19: “COVID-19 – epidemiologija, prevencija i protuepidemijske mjere” Organizator: Hrvatski zavod za javno zdravstvo u…

  E-LEARNING: Spolno prenosive infekcije i njihova učestalost

  Epidemiologija
  • prim. Tatjana Nemeth Blažić, dr. med., spec. epidemiologije, prim. Mirjana Lana Kosanović Ličina, dr. med., spec. epidemiologije

  • 1

  Edukacijski e-learning tečaj o spolno prenosivim infekcijama: “Spolno prenosive infekcije i njihova učestalost” Organizator: HUHIV Organizacijski partner: Hrvatski zavod za…

U partnerstvu sa: