SZO preporuča dolutegravir kao preferirani izbor HIV terapije za sve populacije

Temeljeno na novim pokazateljima kojima se procjenjuju koristi i rizici, Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) preporuča korištenje dolutegravira (DTG) kao preferirane prve i druge linije liječenja HIV-a za sve populacije,
uključujući trudnice i žene u reproduktivnoj dobi.

Inicijalne studije naglasile su moguću povezanost uzimanja DTG-a i oštećenja neuralne cijevi (moždani defekti i defekti leđne moždine koji uzrokuju stanja poput spine bifide), kod novorođenčadi žena koje su koristile ovu terapiju tijekom začeća. Ova potencijalna briga za sigurnost prijavljena je u svibnju 2018. u studiji u Botswani tijekom koje su pronađena 4 slučaja oštećenja neuralne cijevi kod 426 žena koje su zatrudnjele tijekom uzimanja DTG-a. Zbog ovih preliminarnih rezultata, mnoge su zemlje savjetovale trudnicama i ženama koje mogu biti trudne da koriste efavirenz (EFV) umjesto DTG-a.

Dvije velike kliničke studije kojima se uspoređivalo DTG i EFV u Africi od tad su proširile postojeća znanja i dokaze. Rizik oštećenja neuralne cijevi značajno je manji nego što su inicijalne studije pretpostavljale.

Skupina za donošenje smjernica također je uzela u obzir matematičke modele koristi i rizika povezane s ovim dvjema terapijama, vrijednost i preferencije osoba koje žive s HIV-om, kao i faktore povezane s implementacijom HIV programa u različitim zemljama te cijenu.

DTG je terapija koja je učinkovitija, jednostavnija za upotrebu i izaziva manje nuspojava od alternativnih terapija koje se trenutno koriste. DTG ima genetsku barijeru za razvoj otpornosti na lijek, što je potrebno uvažiti s obzirom na rast trenda rezistencije na EFV i režima baziranih na nevirapinu. U 2019., 12 od 18 zemalja čije je podatke tražio SZO potvrdilo je rezistenciju na lijekove prije uključivanja na terapiju koja je prelazila preporučeni prag od 10%.

Gore prikazani rezultati pokazali su da su potrebne izmjene preporuka za 2019. U 2019., 82 zemlje nižeg i srednjeg statusa objavile su prijelaz na terapijski režim baziran na DTG-u. Novim, izmijenjenim preporukama nastoji se pružiti pomoć što većem broju zemalja u poboljšavanju mjera vezanih za HIV.

Za bilo koju terapiju, važan je izbor baziran na informacijama. Svaka odluka o terapiji treba biti temeljena na raspravi sa zdravstvenim djelatnikom koji može staviti na vagu koristi i potencijalne rizike pojedinog izbora.

SZO naglašava važnost pružanja informacija i opcija da žene dobiju pomoć u donošenju informiranih odluka. S tim ciljem, SZO je okupio žene koje žive s HIV-om raznovrsnih pozadina kako bi se s njima savjetovao vezano za mjere koje se tiču njihovog zdravlja, uključujući spolno i reproduktivno zdravlje. SZO naglašava potrebu za kontinuiranim praćenjem rizika oštećenja neuralne cijevi povezane s DTG-om.


Prijevod: WHO.int, WHO recommends dolutegravir as preferred HIV treatment option in all populations, News Release, 22 July 2019.

Izvor: https://www.who.int/news-room/detail/22-07- 2019-who-recommends-dolutegravir-as-preferred-hivtreatment-option-in-all-populations

U partnerstvu sa: