Epidemiologija i prevencija HIV infekcije u Hrvatskoj


Prema procjenama Zajedničkog programa Ujedinjenih naroda o HIV/AIDS-u (UNAIDS) procjenjuje se da u Hrvatskoj živi oko 1800 osoba zaraženih HIV-om. Pojavnost infekcije HIV-om u Hrvatskoj je na razmjerno niskoj razini s blagim trendom porasta novodijagnosticiranih osoba do 2015. godine, kada je zabilježen najveći broj novih prijava HIV/AIDS-a (117), a od 2015. godine bilježi se pad broja osoba s novodijagnosticiranom infekcijom HIV-om. Broj oboljelih i umrlih od AIDS-a ima stabilan trend niske pojavnosti, zahvaljujući  dostupnosti antiretrovirusne terapije koja uspješno može zaustaviti napredovanje bolesti pretvarajući infekciju HIV-om u kroničnu bolest koja se vrlo dobro može držati pod kontrolom.

U posljednjih pet godina prosječan broj godišnjih novodijagnosticiranih slučajeva HIV-a/AIDS-a bio je 92 (raspon 71-106), što stopom od oko 2 na 100 000 stanovnika Hrvatsku svrstava među zemlje s niskom učestalošću HIV infekcije (5,4/100 000 je bio prosjek za zemlje EU/EEA u 2019. godini).  Prema ovim podacima Hrvatska se svrstava među zemlje s epidemijom niske razine (engl. low-level epidemic), no pojedina istraživanja ukazuju da postoji moguća koncentrirana epidemija u populaciji muškaraca koji imaju spolne odnose s muškarcima (MSM).

Prema podacima Registra za HIV Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, u razdoblju od 1985. godine, kada su zabilježeni prvi slučajevi zaraze HIV-om u Hrvatskoj, do kraja 2021. godine je zabilježeno ukupno 1899 osoba kojima je dijagnosticirana infekcija HIV-om, od čega ih je 593 oboljelo od AIDS-a. U istom je razdoblju 245 osoba umrlo od AIDS-a (333 osoba od HIV-a/AIDS-a).


Broj oboljelih od infekcije HIV-om, AIDS-a i smrti od HIV/AIDS-a u Hrvatskoj po godinama, razdoblje 1985. – 2021. godini

U 2021. godini bilo je zabilježeno 71 novooboljelih od infekcije HIV-om, uključujući 23 novooboljelih od AIDS-a, te 9 umrlih od posljedica AIDS-a. Među slučajevima zabilježenim u 2021. godini, bilo je 65 muškaraca (92 %) i 6 žena (8 %). Od 71 slučajeva HIV/AIDS-a u 2021. godini, u 58 osobe (82 %) je vjerojatni put prijenosa bio spolni odnos među muškarcima, kod 11 osoba (15 %) spolni odnos između muškarca i žene i za dva slučaja (3 %) put prijenosa nije bio upisan.

Infekcija HIV-om i AIDS više pogađa muškarace nego žene (90 % svih do sada zabilježenih oboljelih su muškarci). Velika većina osoba koje žive s HIV-om (88 %) zarazila se spolnim putem.  Najčešće prijavljeni put prijenosa je spolni odnos između muškaraca ili biseksualni kontakt. Udio muškaraca koji imaju spolne odnose s muškarcima (MSM)  među svim zabilježenim slučajevima HIV-a/AIDS-a je 70%, a posljednjih godina njihov udio među novom HIV dijagnozama doseže do 80%. Ostali putovi prijenosa (heteroseksualni, putem injektiranja droga, s majke na dijete) su manje učestali, stabilni i u blagom padu. Udio zaraženih putem injektiranja droga je posljednjih desetak i više godina stabilan i iznosi oko 4 do 5 posto.

U analizi kumulativnih podataka za razdoblje 1985.- 2021., za slučajeve za koje imamo podatak o boravištu županije oboljelog, najveći broj oboljelih od infekcije HIV-om je zabilježen u Gradu Zagrebu (712), a najmanji u Ličko-senjskoj županiji (11), a najčešće prijavljivani put prijenosa bio je MSM u svim županijama.

Tijekom  2022. godine u prva četiri mjeseca bilježi se blagi porast slučajeva u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Od siječnja do travnja 2022. zabilježeno je ukupno 38 osoba kojima je dijagnosticirana infekcija HIV-om, od čega je bilo 15 (39%) stranaca (useljenika). To je 10 oboljelih od HIV infekcije više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.


Autorica: prim. Tatjana Nemeth Blažić, dr. med. spec. epidemiologije, Hrvatski zavod za javno zdravstvo


U partnerstvu sa:

Volimzdravlje.hr

FREE
VIEW