Cijepljenje protiv COVID-19 u osoba koje žive s HIV-om

www.freepik.com

Cijepljenje protiv COVID-19 preporuča se osobama koje žive s HIV-om. Prema dosadašnjim spoznajama osobe koje žive s HIV-om nisu u većem riziku od nuspojava cjepiva u odnosu na ostatak populacije, preporuča se cijepljenje i trećom ili ‘booster’ dozom, a u nekim državama prioritetna su skupina za cijepljenje.

Genom SARS-CoV-2 virusa sadržava kod za nekoliko različitih proteina, od kojih je jedan od značajnijih spike (S) protein. On služi za ulazak virusa u stanicu i igra veliku ulogu u samoj patogenezi bolesti. Iz tog razloga je dobar cilj za različite vrste lijekova (primjerice monoklonska protutijela) ali i za razvoj cjepiva. S protein inducira stvaranje neutralizirajućih protutijela koja imaju bitnu protektivnu ulogu. Utvrđeno je da su anti-SARS-COV-2 S protutijela prisutna u detektabilnom titru nakon same infekcije. U istraživanju Wajnberga i suradnika prikazano je da je titar IgG protutijela nakon infekcije korelirao s titrom neutralizirajućih protutijela.

Nedavno su objavljeni rezultati istraživanja COVAXID u kojem je ispitan serološki odgovor na Comirnaty (Pfizer BioNTech) cjepivo u osoba koje žive s HIV-om (PLWH, od eng. people living with HIV). Prospektivna studija provedena je u bolnici Karolinska u Stockholmu a uključeni su PLWH u dobi od 18 i više godina. Podjela u podgrupe učinjena je prema inicijalnim vrijednostima HIV viremije te broju CD4 limfocita. Ispitanici su dobili dvije doze Comirnaty cjepiva u razmaku od 3 tjedna, a uzorci krvi su uzeti pri uključenju u istraživanje (dan 0), 21. dan i 35. dan. Uključeno je 90 PLWH i 90 kontrolnih ispitanika.

U konačnici je iz završne analize isključeno 8 PLWH i 4 kontrolna ispitanika. Pri uključenju u istraživanje svi su koristili antiretrovirusnu terapiju (ART, u prosjeku 10.8 godina) od čega je 80% osoba koristilo inhibitore integraze. Medijan broja CD4 limfocita T je bio 565 (280-723)/ μl a 86% PLWH je imalo manje od 50 c/mL HIV RNA.

Između PLWH i kontrolne grupe nije bilo značajnih razlika u dobi, BMI-u i komorbiditetima. Između dvije skupine nije zabilježena razlika u udjelu osoba koje su imale tipične lokalne ili sistemske reakcije na cjepivo, dok su teški oblici nuspojava zabilježeni u dvije HIV-pozitivne osobe. Na 35. dan nakon cijepljenja, serokonverzija je zabilježena u 98.7% (78/79) PLWH i 100% (82) kontrolnih ispitanika. No, PLWH su imali značajno manje razine SARS-CoV-2 S IgG u odnosu na kontrolne ispitanike (1613 (897–2643) U/ml vs. 2192 (1398–3651) U/ml, p=0.0012). HIV viremija je 35. dana bila iznad 50 c/mL HIV RNA u samo tri osobe, od kojih se u dvije osobe povezivala s neredovitim uzimanjem ART, ostavljajući otvorenu mogućnost povezivanja cijepljenja protiv COVID-19 i mjerljive HIV viremije u samo jedne osobe. Jedna osoba (69 godina) u koje nije zabilježena serokonverzija bolovala je od autoimune bolesti, no bez imunosupresivne terapije. U jedne osobe bez komorbiditeta u dobi od 34 godine zabilježena je serokonverzija 35. dana od cijepljenja uz vrlo nizak titar. Oboje su imali nizak broj CD4 limfocita (90 i 40/ μl). PLWH s više od 50 c/mL HIV RNA imali su niže razine IgG u odnosu na osobe s manje od 50 c/mL HIV RNA. Razine S (spike) IgG nisu se značajno razlikovale među grupama kada je napravljena podjela prema inicijalnom broju CD4 limfocita, najnižem broju CD4 limfocita, trajanju ART, komorbiditetima, BMI, ili CD4/CD8 omjeru.

U zaključku autori navode kako SARS-CoV-2 mRNA cjepiva potiču dobar serološki odgovor u PLWH i kako bi se cijepljenje trebalo u ovoj populaciji poticati. Slični rezultati prikazani su i prošle godine na 18. europskoj AIDS konferenciji (EACS 2021) u Londonu kada je utvrđeno da PLWH s razinom CD4 limfocita ispod 200/μl razvijaju značajno lošiji serološki i stanični imunološki odgovor na Comirnaty i Spikevax (Moderna) cjepivo u odnosu na osobe s boljim imunosnim statusom.

S obzirom na veliki fokus na nove terapeutske opcije ali i preventivne mjere, osobito za osobe u riziku od razvoja teškog oblika COVID-19 nije neobično kada se relativno brzo pojavi novi lijek na tržištu i bude uvršten u preporuke. National Institutes of Health (NIH) je 1.2.2022. u smjernice za prevenciju COVID-19 uvrstio i lijek tixagevimab/cilgavimab sa svrhom predekspozicijske profilakse u obliku dvije intramuskularne injekcije za osobe u dobi od 12 i više godina te ≥40 kg tjelesne težine koje su imunokompromitirane ili ne mogu primiti cjepivo protiv COVID-19 uslijed prethodno zabilježene teške alergijske reakcije na cjepivo ili njegove komponente. Istaknuta kategorija među kandidatima za ovaj lijek su osobe s uznapredovalom ili neliječenom HIV infekcijom (CD4 <200 mm3 te AIDS-definirajuća bolest bez oporavka imunosnog sustava u anamnezi).


Autorica: Nikolina Bogdanić, dr. med., Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”


Literatura:

(1) Wajnberg, A. et al. Robust neutralizing antibodies to SARS-CoV-2 infection persist for months. Science 370, 1227–1230 (2020).

(2) https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/therapies/anti-sars-cov-2-antibody-products/anti-sars-cov-2-monoclonal-antibodies/

(3) Yang, Y., Du, L. SARS-CoV-2 spike protein: a key target for eliciting persistent neutralizing antibodies. Sig Transduct Target Ther 6, 95 (2021). https://doi.org/10.1038/s41392-021-00523-5

(4) Xu X et al. High seroconversion rate after vaccination with mRNA BNT162b2 vaccine against SARS-CoV-2 among people with HIV – but HIV viremia matters? AIDS 36: 479-481, 2022.

(5) https://www.aidsmap.com/news/nov-2021/people-hiv-cd4-counts-below-200-show-weaker-responses-covid-19-vaccines

(6) https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/overview/prevention-of-sars-cov-2/

U partnerstvu sa:

Volimzdravlje.hr

FREE
VIEW