Tranzijentna elastografija – Uočavanje kronične bolesti jetre prije nego bude prekasno

www.freepik.com

Kronična bolest jetre je tihi ubojica. Među milijunima oboljelih od bolesti jetre koji umiru svake godine, većina njih boluje i do 20 godina prije pojave prvih simptoma, a kada nastupi ciroza nažalost je već prekasno. Najznačajniji uzroci bolesti jetre su virusni hepatitisi s posebnim naglaskom na hepatitise B i C.

U bolesnika s kroničnim hepatitisom B (HBV) i C (HCV) pobol i smrtnost usko su povezani s razvojem fibroze. Najbolji pokazatelj težine oštećenja jetre i prognoze bolesti u kroničnom virusnom hepatitisu je uznapredovalost jetrene fibroze.

Procjena stadija fibroze ključna je točka ne samo u liječenju bolesnika s kroničnim virusnim hepatitisima, nego i za dugoročnu prognozu bolesti. Opasnost leži u tome što pacijenti s fibrozom jetre nemaju nikakve simptome. Tek kada fibroza napreduje u cirozu, pacijenti se javljaju liječniku. Međutim, razvoj fibroze je dinamičan proces, ožiljno tkivo se neprestano stvara i razgrađuje. To znači da je fibroza zapravo reverzibilna, barem u njenim ranim fazama. Pravovremena detekcija fibroze može dovesti do njenog povlačenja, ako se primjeni adekvatno liječenje uzroka.

Nažalost, trenutne dijagnostičke metode za rano otkrivanje fibroze su nedostatne. Biopsija jetre je invazivna, bolna i skupa i za sobom nosi određeni rizik komplikacija kao što su krvarenje i infekcija. Ultrazvuk nije dovoljno pouzdan u otkrivanju rane faze fibroze. Biomarkeri, kao što su vrijednosti transaminaza, jetreni enzimi mogu zavarati i biti u normalnom rasponu kod pacijenata s uznapredovanom bolesti jetre.

Umjesto navedenih metoda, metoda koja se najviše koristi i koja je prihvaćena od stručnih društava kao standard među neinvazivnim metodama je tranzijetna elastografija (TE) poznata pod komercijalnim imenom FibroScan, koji radi na principu da ožiljno tkivo ima veću tvrdoću od zdravog tkiva jetre. Emitirajući mješavinu nisko frekventnih i visoko frekventnih valova kroz jetru te bilježeći njihovo odbijanje, FibroScan kalkulira stadij fibroze te je brz i jednostavan za korištenje. TE je neinvazivna, bezbolna i kratkotrajna metoda (do desetak minuta) koju možemo ponavljati neograničen broj puta i ekonomski je isplativija od biopsije. Rezultati pretrage za razliku od biopsije jetre dostupni su odmah. Kada završe kratki trening, FibroScan mogu koristiti liječnici i medicinske sestre.

U kroničnom virusnom hepatitisu navedene informacije pomažu i u procjeni omjera koristi i rizika te modaliteta antivirusne terapije. Serološkim testovima i elastografijom moguće je razlikovati stadije fibroze i cirozu. Kombinacijom seroloških testova i elastografije moguće je u slučaju podudarnih vrijednosti s točnosti od 93-95 % utvrditi postojanje ciroze i izbjeći biopsije u 77-80 % bolesnika.


Standardni zdravstveni protokol utvrđivanja stadija kroničnog hepatitisa C je prvo provedba brzog probirnog testiranja na anti-HCV, a u slučaju anti-HCV pozitivnog rezultata, medicinska obrada koja uključuje analizu HCV RNA (PCR testiranje uzorka krvi) te tranzijentna elastografija (FibroScan) za procijenu fibroze kod virusnih hepatitisa.

U slučaju ranog otkrivanja bolesti jetre kod asimptomatskih ispitanika, zdravstveni tim će povezati rezultate FibroScan-a s PCR testiranjem i ostalim laboratorijskim nalazima prikupljenim od istog pacijenta. To može pomoći zdravstvenim stručnjacima pri otkrivanju indirektnih znakova fibroze i pri identifikaciji pojedinca s predispozicijom za progresiju fibroze. Nalazi će na kraju kreirati popis čimbenika koji će pacijente svrstati u kategoriju visokog rizika za razvoj ciroze ili progresiju bolesti jetre. U konačnici će to dovesti do velike uštede novca i vremena u zdravstvenom sustavu.

Također, dokazane su brojne strategije identifikacije bolesnika s kroničnim hepatitisom C (u zajednici – terapijskim i rehabilitacijskim zajednicama, drop-in centrima u programima smanjenja štete, zatvorima i kaznionicama), gdje je proveden probir (screening) HCV-infekcije, a fibroelastografijom su otkrivene ugroženije skupine bolesnika, koje su po ubrzanijem postupku pripremljene za liječenje.

Istraživanja su pokazala kako nalaz tranzijentne elastografije ima visoku prediktivnu vrijednost za razvoj dekompenzacije ciroze i nastanak portohipertenzivnih komplikacija te diskriminira bolesnike u odnosu na prognozu 5-godišnjeg preživljenja.


Autor: Hrvatska udruga za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa


Literatura:

(1) https://www.bib.irb.hr/734880

(2) https://www.bib.irb.hr/850759

(3) https://volimzdravlje.hr/blog/2021/02/22/liver-screen-uocavanje-kronicne-bolesti-jetre-prije-nego-sto-bude-prekasno/

(4) https://cdbvesalius.com/usluge/jetra-i-zucni-putevi/fibroscan-jetre

(5) https://www.medix.hr/strategija-identifikacije-bolesnika-s-kronicnim-hepatitisom-c

U partnerstvu sa:

Volimzdravlje.hr

FREE
VIEW