Edukacijski e-learning tečaj o virusu HIV-a: “HIV infekcija – antiretrovirusna terapija i prevencija”

Organizator: HUHIV

Organizacijski partner: Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Ciljevi e-learning tečaja:

  • Upoznati polaznike s vrstama antiretrovirusne terapije te mogućim komplikacijama koje mogu nastati u praksi
  • Upoznati polaznike s načinima prevencije zaraze HIV-om

Ishodi e-learning tečaja:

  • Polaznici će moći primijeniti znanja o tome koje sve vrste antiretrovirusne terapije danas postoje
  • Polaznici će moći samostalno savjetovati pacijente i one koji to nisu kako prevenirati zarazu HIV-om

E-learning tečaj sastojat će se od dva edukativna video modula – snimljene prezentacije stručnjaka te interaktivnih ispita znanja između modula s pragom uspješno završenog tečaja.

Moduli:

  1. HIV infekcija – antiretrovirusna terapija
  2. HIV infekcija – prevencija

Autor e-learning tečaja:

prof. dr. sc. Josip Begovac, dr. med., spec. infektologije, Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

 

Organizacija tečajeva je sufinancirana u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda.

Ocjenjeno 0.00 na temelju 0 ocjena

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
Prijavite se danas!

U partnerstvu sa: