Edukacijski e-learning tečaj o pravima pacijenata u zdravstvenom sustavu: “Stigma i diskriminacija u zdravstvenom sustavu – pravne smjernice”

Organizator: HUHIV

Organizacijski partner: Pravni fakultet u Zagrebu

Ciljevi e-learning tečaja:

  • Upoznati polaznike s pojmovima stigmatizacija / diskriminacija
  • Upoznati polaznike s pravnim okvirima kad je u pitanju diskriminacija
  • Upoznati polaznike o zaštiti podataka i pravima pacijenata

Ishodi e-learning tečaja:

  • Polaznici će moći prepoznati diskriminaciju
  • Polaznici će moći pravilno reagirati na diskriminaciju
  • Polaznici će moći primijeniti pravila o zaštiti podataka i pravima pacijenata

E-learning tečaj sastojat će se od jednog edukativnog video modula – snimljene prezentacije stručnjaka te interaktivnog ispita znanja s pragom uspješno završenog tečaja.

Moduli:

  1. Stigma i diskriminacija u zdravstvenom sustavu – pravne smjernice

Autorica e-learning tečaja:

doc.dr.sc. Sunčana Roksandić, Katedra za kazneno pravo, UNESCO Unit in bioethics, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

Organizacija tečajeva je sufinancirana u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz Europskog socijalnog fonda.

Ocjenjeno 0.00 na temelju 0 ocjena

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
Prijavite se danas!

U partnerstvu sa: