Edukacijski e-learning tečaj o COVID-19: “Pozivni centar za pomoć u praćenju COVID-19 pozitivnih i kontakata – edukacija za koordinatore”

Organizator: Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji sa Školom narodnog zdravlja “Andrija Štampar”

Organizacijski partner: HUHIV

Tečaj je namijenjen edukaciji koordinatora koji će raditi u HZJZ-MEF-ŠNZ pozivnom centru i volonterima pružati stručnu podršku. E-tečaj može koristiti i za volontere u centru te koordinatore/voditelje drugih pozivnih centara namijenjenih za pomoć u obavješćivanju i savjetovanju oboljelih od COVID-19 i njihovih kontakata o potrebi zdravstvenog nadzora izolacije i samoizolacije.

Napomena: Sadržaj tečaja je zaštićen lozinkom koju će ciljanoj populaciji distribuirati organizator tečaja zbog specifičnosti tematike kojom se tečaj bavi.

Ciljevi e-learning tečaja:

 • Upoznati polaznike o značajkama COVID-19 i protuepidemijskim mjerama u Hrvatskoj
 • Upoznati polaznike s epidemiološkim anketiranjem
 • Upoznati polaznike s radom u COVID-19 digitalnoj platformi za praćenje zdravstvenih nadzora – oboljelih od COVID-19 (izolacije) i kontakata (samoizolacije)
 • Upoznati polaznike s radom i koordinacijom rada u pozivnom (call) centru

Ishodi e-learning tečaja:

 • Polaznici će naučiti osnovne značajke COVID-19
 • Polaznici će moći samostalno sudjelovati u epidemiološkom anketiranju oboljelih/ laboratorijski potvrđenih oboljelih od COVID-19 i njihovih kontakata te aktivnostima upućivanja pod zdravstveni nadzor (izolacija, samoizolacija/karantena)
 • Polaznici će moći samostalno upisivati podatke prikupljene anketiranjem u centralnu digitalnu platformu za praćenje COVID-19 oboljelih i njihovih kontakata
 • Polaznici će znati koordinirati rad u pozivnom centru

E-learning tečaj se sastoji od četiri edukativna video modula – snimljene prezentacije stručnjaka, pisanog materijala sa smjernicama za rad u pozivnom centru (protokol) te online ispita znanja s pragom uspješno završenog tečaja.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) je u suradnji sa Školom narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ Medicinskog fakulteta u Zagrebu (MEF-ZG-ŠNZ) uspostavio pozivni centar za obavještavanje oboljelih od COVID-19 i njihovih kontakata koji je smješten u prostorijama ŠNZ-a. U pozivnom centru rade studenti medicine svih godina studija kao volonteri. Cilj pozivnog centra je pružiti pomoć u obavješćivanju i savjetovanju oboljelih od COVID-19 i njihovih bliskih kontakata, uključujući bilježenje u digitalnu platformu, te time dati doprinos u sprječavanju i suzbijanju COVID-19 pandemije.

Koordinatori koji će raditi u Pozivnom centru dobiti će pisani protokol rada od organizatora.

Za više informacija o organizaciji i radu Pozivnog centra HZJZ-MEF ŠNZ posjetite web stranicu:

https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/otvoren-pozivni-centar-za-obavjescivanje-oboljelih-od-covid-19-i-njihovih-kontakata-u-suranji-hzjz-a-mef-a-i-snz-a/

Napomena: Informacije o epidemiološkim podacima, preporukama za mjere zaštite, kriterijima i postupcima za zdravstveni nadzor (izolaciju i samoizolaciju) navedene u tečaju su one koje su važeće u trenutku izrade tečaja, a dopunjavat će se i mijenjati sukladno novim spoznajama o prevenciji, dijagnostici i liječenju COVID-19 te protuepidemijskim preporukama i mjerama zaštite.

Moduli:

 1. COVID-19 osnovne informacije i protuepidemijske mjere
 2. Epidemiološko anketiranje, zdravstveni nadzor, samoizolacija, izolacija
 3. Rad u COVID-19 digitalnoj platformi (centralni repozitorij)
 4. Pozivni (call) centar edukacija za koordinatore

Autori e-learning tečaja:

prim. Tatjana Nemeth Blažić, dr. med., spec. epidemiologije, HZJZ

Gordan Sarajlić, dr. med., HZJZ

Suradnici:

Danko Relić, dr.med., ŠNZ, Petra Smoljo, dr. med., HZJZ, prim. dr. sc. Ivana Pavić Šimetin, dr. sc. Dijana Mayer, dr. med., HZJZ, prof, dr. sc. Mirjana Kujundžić Tiljak, dr. med., ŠNZ, Jakov Vuković, dr. med., HZJZ, Anja Belavić, dr. med., HZJZ, Ana Ištvanović, dr. med., HZJZ, prim. dr.sc. Bernard Kaić, dr. med, HZJZ.

 

 

Ocjenjeno 0.00 na temelju 0 ocjena

5
0%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
Prijavite se danas!

U partnerstvu sa:

Volimzdravlje.hr

FREE
VIEW