Što možemo naučiti iz područja HIV-a kada komuniciramo o COVID-19?

Dok razmišljamo kako komunicirati o COVID-19 i izazovima javnog zdravlja koje donosi, mnogo toga se može naučiti iz lekcija koje smo naučili u komunikaciji vezanoj za HIV. Ispod ovog teksta…

Rezervoari HIV-a u ljudima: rana antiretrovirusna terapija ih čini 100 puta manjima

Virus HIV-a skriva se u rezervoarima uslijed antiretrovirusne terapije (ART). Virusna staništa su zapravo i razlog zašto ART nije lijek u konvencionalnom smislu riječi. Istraživački timovi pokušavali su godinama otkriti…

Dugotrajna injektirajuća ART – što o tome misle pacijenti?

Neizbježna tema na bilo kojoj suvremenoj konferenciji o HIV-u nove su ART strategije. U Mexico Cityju, na 10. IAS konferenciji o HIV znanosti u ljeto 2019. nije bilo drugačije, a…

Smjernice za antiretrovirusno liječenje 2020.

Posljednja verzija europskih smjernica za antiretrovirusno liječenje EACS-a (od engl. European AIDS Clinical Society), objavljena je krajem 2019.g. (verzija 10.0). Američke smjernice DHHS-a (od engl. Department of Health and Human…

Održana panel diskusija uoči Svjetskog dana AIDS-a u organizaciji GSK

HIV više nije smrtonosna pošast, ali stigma čini svoje: Još 300 do 400 građana ne zna da ima HIV Uoči 1. prosinca 2019., Svjetskog dana borbe protiv AIDS-a, u Zagrebu…

Uloga centara za testiranje u zajednici u ranom otkrivanju HIV infekcije

Do kraja 2018. godine procijenjeno je da je 37.9 milijuna ljudi zaraženo HIV-om, a kod 1.7 milijuna osoba je HIV infekcija otkrivena tijekom te godine. Procjenjuje se da 79 (67-92)%…

Epidemiologija HIV infekcije u Hrvatskoj i svijetu

U svijetu je, prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) i Zajedničkog programa Ujedinjenih naroda za HIV (UNAIDS) u 2018. 37,9 milijuna ljudi živjelo s HIV-om, od čega 25,7 milijuna (68%)…

Utjecaj epidemije COVID-19 na skrb osoba zaraženih HIV-om u Hrvatskoj

Nova respiratorna infekcija koronavirusna bolest 2019 (COVID-19) je ubrzo nakon pojave u gradu Wuhanu u Kini u prosincu 2019. godine poprimila pandemijske razmjere i uzrokovala veliko opterećenje zdravstvenih sustava globalno.…

Dentalni implantati u osoba koje žive s HIV-om

Napredak medicine i uvođenje novih lijekova omogućili su HIV bolesnicima značajno produljenje životnog vijeka. Kao posljedica produljenja trajanja i povećanja kvalitete života, javila se i promjena percepcije stomatološke skrbi. Umjesto…

Oralne reakcije na lijekove

Bilo koji lijek može dovesti do neželjenih reakcija čak i kada se koristi u preporučenim dozama i načinima primjene. Neželjene reakcije na lijekove mogu nastati na bilo kojem organu. U…

ELISA, EIA, WB, ICA, NAT – koji test za HIV odabrati?

Postaviti dijagnozu HIV-infekcije moguće je isključivo laboratorijski budući da simptomi nisu specifični. HIV-bolest može se manifestirati jako kasno nakon što se potpuno iscrpi imunosni sustav i nastupi stanje AIDS-a s…

Trudnoća u žena koje žive s HIV-om

HIV je virus koji napada imunosni sustav čovjeka (engl. human immunodeficiency virus), a AIDS (engl. acquired immunodeficiency syndrome) označava stanje kada je imunost značajno oslabljena i kada se pojavljuju tzv. oportunističke bolesti. Kod…

Živjeti dug i sretan život

HIV se danas smatra kroničnom bolešću zahvaljujući napretku u liječenju što znači da svaka osoba koja živi s HIV-om može očekivati dug i zdrav život. Međutim brojna međunarodna istraživanja pokazuju…

Ekonomska isplativost rane dijagnostike HIV-a u Republici Hrvatskoj

Republika Hrvatska spada u zemlje niske prevalencije za HIV (< 0.1% stanovnika HIV+). Od 1985. godine do kraja 2017. godine, ukupno je dijagnosticirano 1540 osoba s HIV-om. Niska prevalencija rezultat…

Okončanje HIV-epidemije u Hrvatskoj

Danas je tema okončanja HIV-epidemije u svijetu aktualna i predstavlja jedan ambiciozni i po svemu sudeći ostvarivi cilj. Inicijativa se oslanja na ključna znanstvena dostignuća u prevenciji zaraze HIV-om, dijagnostici,…

PrEP (pred ekspozicijska profilaksa) – alat za sprječavanje infekcije virusom HIV-a

Na tragu ambicioznih ciljeva zacrtanih od Svjetske Zdravstvene Organizacije u kojima se ističe zaustavljanje epidemije HIV-a, postoji puno mjera koje je potrebno kombinirati kako bi se postigao mjerljiv učinak na…

Povijest i razvoj testiranja HIV infekcije – testiranje u laboratoriju, zajednici, samotestiranje

Početak osamdesetih godina prošlog stoljeća obilježila je pojava nepoznate bolesti koja se širila u razvijenim zemljama i odnosila živote prethodno zdravih mladih ljudi. Američki centar za kontrolu bolesti (CDC) u…

HIV, stigma i diskriminacija: ima(mo) li (još) predrasude?

Danas, više od 30 godina nakon otkrića HIV-a i pojave HIV infekcije i AIDS-a znanost je pronašla odgovore na mnoga pitanja o prevenciji, dijagnostici i liječenju te bolesti, no još…

Ultrazvučna dijagnostika bolesti žlijezda slinovnica u bolesnika zaraženih HIV-om

Sukladno novijim istraživanjima, oko 40% bolesnika zaraženih HIV-om inicijalno se prezentira sa simptomima u području glave i vrata, uključujući žlijezde slinovnice (Slika 1.) (1). Parotidne žlijezde zahvaćene su u oko…

INTEGRATE – zajednička akcija integriranja strategija prevencije, testiranja i povezivanja sa skrbi

INTEGRATE je naziv Europskog projekta (Joint Action) integriranja strategija za prevenciju, testiranje, povezivanje sa skrbi i liječenje HIV-a, hepatitisa, tuberkuloze i spolno prenosivih infekcija u Europi Integrate Joint Action je…

U partnerstvu sa: